Gizlilik ve Güvenlik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

1. http://www.mersev.com/ alan adlı web sitesinin (kısaca “Site”“Site” olarak anılacaktır) tüm hakları Mersev Online Mağazacılık a (kısaca “Mersevolarak anılacaktır) aittir.

İşbu Mersev Gizlilik ve Güvenlik Politikası (kısaca “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” olarak anılacaktır) “Mersev.com Site Kullanım Koşulları nın ayrılmaz bir eki niteliğindedir.

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamında “Kullanıcı”; ziyaretçi olarak, kayıtlı üye (satıcı/alıcı) olarak kullanmış olduğu platform (mobil/masaüstü) ayrılmaksızın kişileri ifade eder.

2. Kullanıcı, Site ye üye girişi veya misafir girişi olarak girdiğinden itibaren eylemi farketmeksizin bu Gizlilik ve Güvenlik Politikasını kabul etmiş sayılacaktır.

Gizlilik ve Güvenlik Politikasındaki herhangi bir maddeye bağlı kalmamak isteyen Kullanıcı, Site ile bağlantısını sonlandırmak zorundadır.

3. Mersev, Site üzerinde Kullanıcı tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen, Kullanıcı’nın kendi isteğiyle herkes tarafından görülebilecek şekilde yayınlanmamış veya üçüncü kişilere paylaşıma açmamış olduğu kişisel bilgileri ve/veya IP ades bilgisini, Kullanıcı veya üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması veya Gizlilik ve Güvenli Politikası ile belirlenen diğer koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

4. Kullanıcı, Site üzerinde herkese açık olarak paylaştığı Adı soyadınız, adresinin, telefon numarasının, e-posta adresinin (kesinlikle paylaşılması önerilmeyen kredi kartı bilgileri) ve diğer herhangi bir kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir konuda kullanılmasından kesinlikle Mersev sorumlu tutulmayacaktır.

5. Kullanıcı, Site deki hesabına ait giriş bilgilerini (E-Posta, Kullanıcı adı, Şifre veya giriş yapmış olduğu sosyal medya hesabına ait E-Posta, kullanıcı adı, telefon numarası ve şifre) üçüncü şahıslarla paylaşması durumunda doğabilecek herhangi bir durumda Mersev in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; Mersev, Site üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı, Site üzerinde, Mersev in faaliyetleri haricinde maruz kaldığı, kişisel bilgilerinin kullanımıyla veya ele geçirilmesi ile alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden Mersev in sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Site ile ilgili oluşabilecek herhangi bir sorunda, sorunun düzeltilmesi amacıyla Mersev, kullanıcı IP adresine ulaşabilir. Müşteri kitlesi hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla bu IP adreslerine ulaşabilir ve kullanabilir.

8. Mersev, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, Kullanıcı’ya ait, bütün kişisel bilgileri ve IP trafik bilgilerini saklamakla ve ilgili mercilere sunmakla hukuken yükümlüdür.

Mersev, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından talep edilen bilgilerin bu makamlar ile paylaşılması sırasında ve/veya paylaşıldıktan sonra, Kullanıcı’nın veya ilgili üçüncü kişilerin, kişisel verilerin paylaşılmasından kaynaklanan maddi/manevi hiçbir zararı karşısında hukuken sorumlu değildir.

Mersev, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinde ve Site’nin kullanıcıyla alakalı kayıtlarında arama yapabilir.

9. Kişisel bilgiler, gerektiğinde ürün tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme amaçlı Kullanıcı’yla temas kurmak için kullanılabilir.

10. Mersev, Kullanıcı’nın Site kullanım geçmişini, üçüncü kişilere ifşa etmemek şartıyla, Kullanıcı ’ya öneriler ve yeni hizmetler sunmak için inceleyebilir ve kullanabilir.

11.Mersev, Gizlilik ve Güvenlik Politikası veya Mersev.com Site Kullanım Koşulları’na aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya başka bir Kullanıcı’nın şikayetine konu olan Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini inceleyebilir, bu Kullanıcı’nın Site üzerinde ziyaretçi olarak veya üyelik hesabı oluşturarak gerçekleştirdiği girişe son verebilir.

12. Mersev, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Mersev in gerekli bütün bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site ’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mersev in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

13. Mersev, Kullanıcı’ya ve Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir.

14. Mersev, üyelik esnasında ya da daha sonraki bir aşamada aldığı onay kapsamında, Kullanıcı’ya e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi yapabilir.

15. Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Mersev, işbu Gizlilik ve Güvenli Politikası hükümlerini, istediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Mersev in değişiklik yaptığı Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümleri, Site ’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Site’nin kullanımına son vermelidir. Aksi takdirde Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.